Osmanlıca vekaletnâme

1929 tarihli üzerinde vekil ve müvekkillerin resimlerinin bulunduğu bir aded Osmanlıca Vekaletnâme örneği