Üsküdar Sultanisi Tarafından Müteveffa Muhiyiddin Bey'in Mahdumu Arif hikmet bey'e Verilen Künye ve Kayıt İlmuhaberi, 3 Eylül 1332