Eğitim Tarihi, Üsküdar Sultani Mektebi Tali Kısmından 21 Haziran 1339'da ayrılan Raşid Müfhim Bey'e Ait Tasdikname