Osmanlıca Tasdiknâme

Üsküdar mekteb-i sultanisinden mehmet efediye verilen 1330 tarihli Osmanlıca tasdiknâme örneği