Damgasız Pullar

1919 Mütareke Hatıra Pulları */** Şarniyerli / Şarniyersiz