Damgasız Pullar

1919 Cülus 909 Zamksız Digerleri */** Şarniyerli/Şarniyersiz 18 Adet