SOLD

Osmanlı dönemi tipler. Doktor Rıza Bey, Emin Bey, Reis Edib Bey, Müddeiumumi… Arkası Osmanlıca yazılı.