Matbaacılık tarihi. 20. yüzyıl başına modern alfabe için hazırlanmış hurufat örnekleri. İki adet.