Kayıklar, Çelik Gülersoy, Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu 1983,243s.