Fenerbahçesi, Çelik Gülersoy, Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu 1998,62s.