Türk Musikisinde Usul, Şeref Çakar, MEB, İstanbul, 1996, 377 s.