SOLD

99 Makamda İlahiler, Haz: Cüneyd Kosal, Marifet Yayınları, İstanbul, 1994, 222 s.