Türk Musikisi Klasikleri-25 Şedd-i Araban Makamı, Kubbealtı Musiki Enstitüsü, Yusuf Ömürlü