Türk Musikisi Klasikleri-26 Beyati- Araban Makamı, Kubbealtı Musiki Enstistüsü, Yusuf Ömürlü