2 Çeşit Fiskal Posta Pulu Değil), Damgasız Şarniyersiz