Zeynep Kamil Hastanesi 250 Krş. Damgasız Şarniyersiz ve Çocuk Esirgeme 10 Lira Damgasız Zamksız