SOLD

İstanbulun Fethi Yadigârı Beşyüzüncü Yıldönümü Hatırası Anadolu ve Rumeli Hisarları Tarihi, Yazan: Esat Sezai Sünbüllük

Onan Basımevi, 34 Sayfa. Haliyle.