SOLD

İstanbul'daki Hava Değişimlerinin Seratonin Metabolizması ile İlişkinin Tıbbi Ekolojik Açıdan Değerlendirilmesi, Nurten Özer

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Mecmuası Cilt 43 Supplementum 86, İstanbul-1980 Baskısı, 90 Sayfa.