Türk Anonim Elektirik Şirketi Pera Şubesi Vezne Makbuzu, Fransızca- Türkçe, 1930