Madencilik, T.C. Ereğli Kömür Havzası İş Mükellefiyeti Takip Müdürlüğü Zonguldak Şubesi Tasfiye Hey'ei Tarafından Açılan Dava ve Ödemeler Konulu Evrak Hesap Hülasaları, 1947