Uluslararası Aksaray Sempozyumu 26-28 Ekim 2017, Editörler: Mehmet Sami Yıldız - Ayşegül Can - Mehmet Özkaya

Somuncu Baba Tarih ve Kültür Araştırmaları Merkezi, İstanbul-2017 Baskısı, 809 Sayfa.