SOLD

İbtidâ-Nâme, Sultan Veled - Çeviren: Abdülbâki Gölpınarlı

Güven Matbaası, Ankara-1976 Baskısı, Konya Turizm Derneği Yayınları, 538 Sayfa.