Kastamonu Kent Kültürü, Evkaf Mülhakatı, Muhasebesi Mütevelli Şeyh ziya Efendi Yedine verilecek Kupon, Kastamonu sancağında Çeşme Cari Maileziz Vakfı Mütevellisi Şeyh ziya Efendinin Üzerinde Bulunan Vakfa Ait Taşınmazların Tamiri Onarılması Gelir ve Giderlere Ait Cetvel, 1323