Filateli ve Posta Tarihi Yan Tema, Osmanlı Askeri ve Posta Tarihi, Telgraf Kaydına Mahsus Defter.

28 Mart 1337 Tarihli Askeri Birliğe Ait 31 Sayfalık Telgraf Kayıt Defteri. Telgrafların Tarihleri, Telgrafın Çekildiği Makami Telgrafın Konusu ve Telgraf Numaralarına Mübeyyin Telgraf Defteri.
Cilt Kopuktur Ancak Eksik Olmayayıp temizdir.
32 x 21 cm.