Osmanlıca Senedi Hakani, Livası Diyarbakır, 1333 Tarihli